Betala in medlemskap på postgironummer: 190 95 21 - 5

Maila dina uppgifter till Rhh's Kassör: rhhkassor@outlook.com

images 

 

Hur blir jag medlem i RHH?  "Priser för 2017"

Medlemsavgiften till RHH betalas första gången via vårt postgiro, 190 95 21 – 5, eller kontant till rasklubben.

Du behöver också maila kassören (rhhkassor@outlook.com) uppgift om namn, personnummer och adress.

Är du redan medlem i SBK behövs också ditt medlemsnummer.

RHH:s lokalklubbsavgift för 2017 är 240:-.

Är Du inte redan medlem i någon annan SBK-klubb (rasklubb eller lokalklubb) tillkommer förbundsavgiften 380 kronor och Du betalar således 620 kr.

Familjemedlemskap kostar 110:- .

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj RHH som klubbtillhörighet (man väljer rasen så blir det rätt). Du får då två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se