Norin Emma & Havrevingens Pyrrah

Övriga Meriter

LP I

C.I.E IntuCh, Norskt Cert, Danskt Cert x 2

Svenskt Cert x 6 CACIB x 8

Årets UtställningsHund RHH 2009

Svensk Vinnare 2010


    

 

 

 

Lydnad  Spår   Sök   Rapport Skydd   IPO/BHP Agility  AgilityH   Drag  Utst  Vatten Viltspår Vall.Pr
SLCH SBCH SBCH SBCH SBCH IPO/BHP
SagCH SagHCH SDragCH SUCH SvpCH SVCH

Får/Nöt VCH 

LP Elit Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 IPO-FH
Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 3:e 1:a Öppen Cert 3
1:a Pris Elit Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 IPO/BHP 3
Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 2:a 1:a Öppen Cert 2
LP III Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 IPO/BHP 2
Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 1:a 1:a Öppen Cert 1
1:Pris KlassIII Certp Certp Certp Certp  IPO/BHP1
Plac Kl.3 Uppfl Kl.3 Drh II Ck Gdk   Elit Gdk Anlag Ck
LP II Gdk  Elit Gdk Elit Gdk   Elit Gdk  Elit BH 
Pinne3 Kl.2 Uppfl Kl.2

Bevakn.

Hp Uppfl Öppen   1:a Pris IK-2
1:a Pris Klass II Uppfl Högre Uppfl Högre Uppfl Högre Uppfl Högre  BSL/BSP
Pinne2 Kl.2 Plac  Kl.1 BvhCH 1:a Gdk Öppen   1:a Pris IK-1
LP I Gdk  Högre Gdk Högre Gdk Högre Gdk Högre  BSP 2
Pinne2 Kl.2 Pinne2 Kl.2 Cert x 3 2:a Uppfl Start Räddning VP
1:a Pris Klass I Uppfl Lägre  Uppfl Lägre Uppfl Lägre Uppfl Lägre BSP 1
Plac Kl.2 Plac  Kl.2 Certp    Gdk Start Funktions Kontroll  
Startat Klass I Gdk  Lägre Gdk Lägre Gdk Lägre Gdk Lägre  BSL 3
Pinne3 Kl.1 Pinne3 Kl.1 Bvh III  
Gdk SOR RHFU Korning 
  Uppfl Appell   Uppfl Appell  Uppfl Appell   BSL 2
Pinne2 Kl.1  Pinne2 Kl.1 Bvh II Mental Test    SRV-Prov   KORAD 
  Gdk Appell Gdk Appell  Gdk Appell   BSL 1
Pinne1 Kl.1 

Pinne1 Kl.1

Bvh I Gdk Mental   SBK 2  Gdk  Mental 
          BH
Plac Kl.1  Plac   Kl.1 Gdk CertProv Gdk Karakt    SBK 1  Gdk Exteriör