..


Övriga Meriter
 

 

 

 

 

 

 

Övriga Meriter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydnad Spår Sök Rapport Skydd IPO/BHP Agility AgilityH Drag Utst Vatten Viltspår Vall.Pr
SLCH SBCH SBCH SBCH SBCH IPO/BHP SagCH SagHCH SDragCH SUCH SvpCH SVCH

Får/Nöt VCH

LP Elit Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 IPO-FH Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 Cert 3 3:e 1:a Öppen Cert 3
1:a Pris Elit Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 IPO/BHP 3 Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 Cert 2 2:a 1:a Öppen Cert 2
LP III Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 IPO/BHP 2 Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 Cert 1 1:a 1:a Öppen Cert 1
1:Pris KlassIII Certp Certp Certp Certp IPO/BHP 1 Plac Kl.3 Uppfl Kl.3 Drh II Ck Gdk Elit Gdk Anlag Ck
LP II Gdk Elit Gdk Elit Gdk Elit Gdk Elit BH
Pinne3 Kl.2 Uppfl Kl.2

Bevakn.

Hp Uppfl Öppen   1:a Pris IK-2
1:a Pris Klass II Uppfl Högre Uppfl Högre Uppfl Högre Uppfl Högre BSL/BSP Pinne2 Kl.2 Plac Kl.1 BvhCH 1:a Gdk Öppen   1:a Pris IK-1
LP I Gdk Högre Gdk Högre Gdk Högre Gdk Högre BSP 2 Pinne2 Kl.2 Pinne2 Kl.2 Cert x 3 2:a Uppfl Start Räddning VP
1:a Pris Klass I Uppfl Lägre Uppfl Lägre Uppfl Lägre Uppfl Lägre BSP 1 Plac Kl.2 Plac Kl.2 Certp   Gdk Start Funktions Kontroll  
Startat Klass I Gdk Lägre Gdk Lägre Gdk Lägre Gdk Lägre BSL 3 Pinne3 Kl.1 Pinne3 Kl.1 Bvh III  
Gdk SOR RHFU Korning
  Uppfl Appell Uppfl Appell Uppfl Appell   BSP 2 Pinne2 Kl.1 Pinne2 Kl.1 Bvh II Mental Test   SRV-Prov KORAD
  Gdk Appell Gdk Appell Gdk Appell   BSP 1 Pinne1 Kl.1

Pinne1 Kl.1

Bvh I Gdk Mental   SBK 2 Gdk Mental
          BH Plac Kl.1 Plac Kl.1 Gdk CertProv Gdk Karakt   SBK 1 Gdk Exteriör