Bli Medlem i RHH 

  A-medlem (RHH/SBK)  570:-
D-medlem (Redan SBK medlem) 230:-
     C-medlem  (Familjemedlem) 100:-
B-medlem (Ungdomsmedlem) 230:-
Medlemsavgiften till RHH betalas första gången via postgiro eller kontant
till rasklubben. Därefter erhåller du med automatik inbetalningskort från
SBK centralt.

För A-medlem behövs namn, Adress & Personnummer. För D-medlem behövs namn, adress, personnummer & medlemsnummer i SBK.
RHH:s postgironummer: 190 95 21 - 5

Medlemskap
Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika medlemskategorier inom SBK. Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett (1) år från inbetalningsdatum. 

(A) Helbetalande medlem
Kostnad för helbetalande medlem, som även erhåller tidningen Brukshunden, är f.n 340:00 kr i central avgift samt lokal avgift. RHH:s lokala avgift för A-medlemmar är 230:00 kr.

(B) Ungdomsmedlem
För medlemmar mellan 7 och 18 år, vilka betalar medlemskap till Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem erhåller genom inbetalning, 230:00 kr , tre medlemskap för samma medlemsavgift. Automatiskt blir de medlemmar i en av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och i en av Svenska Kennelklubbens länsklubbar. Det tredje medlemskapet avser valfritt inträde i någon av SKK:s specialklubbar, t.ex. Svenska Brukshundklubben.

(C) Familjemedlem
Person inom samma hushåll som helbetalande medlem (A), kan erhålla medlemskap såsom familjemedlem i samma lokal-/rasklubb som denne. RHH:s lokala avgift för C-medlemmar är 100:00 kr.

(D) Delbetalande medlem
Avsett för helbetalande medlem (A), ungdomsmedlem (B) eller familjemedlem (C), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera lokal-/rasklubbar. RHH:s lokala avgift för D-medlemmar är 230:00 kr.

RHH:s lokala avgift för U-medlemmar är 250:00 kr. För U-medlemmar som väljer att bli helbetalande medlemmar i RHH är den totala avgiften således 620:00 kr per löpande 12-månadersperiod.

(H) Hedersledamot
Utses av förbundsstyrelsen. Dessa betalar inte någon medlemsavgift.

(HK) Hedersmedlem Klubb

Lokal-/rasklubb utser dessa och betalar även den centrala avgiften till riksorganet.

(U) Utlands medlem
Kostnad för utlandsmedlem, som även erhåller tidningen Brukshunden, är f.n 370:00 i central avgift samt lokal avgift. RHH:s lokala avgift för U-medlemmar är 250:00 kr.


 

 

Happy Workmate´s Aquarius Quai

Foto/Ägare Carina Sehlin

Roughrags Faust

Foto/Ägare Monica Ehn

Havrevingens Mach