HÄLSA

SPONDYLOS & LTV


RYGGRÖNTGEN

 

BAKGRUND

Spondylos är en inflammatorisk degenerativ sjukdom på hundens ryggrad. Det bildas utväxter så kallade osteofyter, som kan förekomma på sidorna, på undersidan eller ovansidan av ryggraden. Det börjar ofta i nacke eller början av ryggen för att sen öka med tid. Spondylos hos äldre hundar är inte ovanligt oavsett ras, men studier på bland annat boxer visar att det finns en ärftlig variant som dyker upp i betydligt tidigare ålder. Sjukdomen utvecklas som snabbast upp till tre års ålder, för att sen sakta ner i utvecklingen. Spondylos ses vid vanlig röntgen.


LTV (lumbosacral transitional vertebra, lumbosakrala övergångskotor) är vanligt förekommande och ses på ett flertal hundraser. LTV ger anlag för utvecklandet av degenerativa förändringar i övergången länd/korsrygg. Tillståndet anses ärftligt och hundar med en LTV löper högre risk att drabbas av problem i lumbosakralområdet än hundar utan övergångskota. 


Utlåtande om medfödda förändringar i ryggen så som LTV kan ges om hunden är minst 12 månader gammal vid röntgenundersökningen. Utlåtandet om övriga förändringar i ryggen så som spondylos kan ges om hunden har fyllt 24 månader vid röntgenundersökningen.


I finska kennelklubbens rygghälsoprogram har man upptäckt både spondylos och LTV hos vår ras. Därför kan rasklubben nu efter önskemål från medlemmar och i samråd med SBKs utskott för avel och hälsa erbjuda en möjlighet till bedömning och resultatregistrering för ryggröntgen. Detta är en medlemsförmån för den som vill röntga sin hunds rygg och få bilderna bedömda av veterinär Lennart Sjöström (Diplomate i ortopedi och kirurgi). Det är även en möjlighet för rasklubben att kartlägga hur förekomsten av ryggproblem ser ut i rasen och om ett rygghälsoprogram i framtiden kommer vara aktuellt för vår ras.


Rasklubben vill vara tydliga med att man i dagsläget inte har belägg för att detta är ett problem i rasen och att det inte finns några krav på att röntga sin hund. Att röntga sin hund är helt frivilligt.


Bedömning av Spondylos (Spondylosis Deformans)

Graderings beskrivning:

SP0 = Fri, U.A, Inga förändringar.

SP1 = <3 mm bensporrar konstateras i högst 4 mellanrum eller > 3 mm lindrigbensporrar i högst 3 mellanrum eller en osteofyt i högst 2 mellanrum.

SP2 = Benbrygga (fullständig eller ofullständig) konstateras i högst 2 mellanrum tydligoch/eller stora osteofyter i högst 2 mellanrum.

SP3 = Benbryggor (fullständiga eller ofullständiga) konstateras och/eller stora medelsvårosteofyter i 3–7 mellanrum.

SP4 = Svårare förändringar än ovan.


LTV bedöms som fri från LTV eller har LTV.

 

Ryggröntgen

Rasklubben för Hollandse herdershonds rekommendation är att ryggen röntgas efter två års ålder. Röntgen sker hos veterinär. Röntgenbilderna skickas för avläsning av veterinär Lennart Sjöström enligt instruktionerna i remiss. Hundägaren står själv för kostnaderna på klinik och avgift för avläsningen som är 380 kr och betalas enligt instruktionerna på remiss.


Var uppmärksam på att endast en bedömning per hund görs så hunden ska vara minst 24 månader vid röngen tillfället och att du som ägare måste vara medlem i rasklubben.

 

REMISS FINNS ATT LADDA NER HÄR


RESULTAT

Resultat från ryggröntgen publiceras på hemisdan, samt skickas ut till hundens ägare, som är medlem i rasklubben. Listan är sorterad efter hundens namn.


Rasklubben rekommenderar inte att hundar som har anmärkningar på ryggen i tidig ålder eller har medfödda förändringar i ryggen används i avel. Hundar med lindriga anmärkningar i äldre ålder kan gå i avel med friröntgade hundar.